Vědomá pedagogika 

Věřím, že cesta, jak proměnit prostředí a vztahy ve školách, rodinách a společnosti, je ZMĚNA POSTOJŮ. Každý z nás jsme někomu učitelem a všichni lidé kolem nás jsou naši učitelé.

Vědomá pedagogika je cesta poznávání sebe sama, na které se učíme vědomě zaměřit pozornost na myšlenky, slova a činy. Zvýšíme-li množství okamžiků, kdy jednáme vědomě, začne se měnit kvalita našeho prožívání a vztahů, jejichž jsme součástí. Jsme citlivější, máme více porozumění a jsme schopni sebereflexe. V důsledku našich změn se začne proměňovat i naše okolí.

Mým zdrojem skutečné příběhy, které jsem zažila v práci i soukromí.

Možnosti spolupráce

​KURZY 


PRO DĚTI

Více o kurzech
9 postojů vědomého pedagoga 

Pro školy, které chtějí přistupovat k dětem laskavě a s respektem.
Devět darů
 je cyklus setkání, na kterých objevujeme možnosti, jak měnit stávající postoje a nevyhovující systémy přesvědčení. Seznámíme se s devíti postoji, jak přistupovat k dětem a jejich rodičům vědomě, aby naše vztahy byly co nejvíce respektující. Tím vytvoříme prostor pro jejich respekt k nám.
Inspirovala jsem se Čtyřmi dohodami a stovkami skutečných příběhů, se kterými jsem se v pracovní a osobní oblasti setkala.
Mým přáním je vytvořit síť škol, pro které se těchto devět postojů stane součástí každodenního přístupu. Tyto postoje je možné pojmenovat jako etické  a empatické prožívaní vztahů.
 

Síla slova - vědomá komunikace

Slova jsou mocný nástroj. Mohou povzbudit i zranit. Většinu našeho času s nimi zacházíme automaticky a bez plné pozornosti na jejich sílu. Kultivace mluveného projevu a vědomá volba slov může ovlivnit veškeré aktivity, jejichž jsme součástí.
Slova jsou nejužívanější nástroj. Tvoříme pravidla, dáváme pokyny, vedeme rozhovory, píšeme maily a máme dojem, že jsme vše vyjádřili jasně. A přesto dochází k nedorozuměním a zraněním.
Ukážeme si jednoduché tipy, jak zvýšit vědomí toho, co a jak říkáme a co vše má na naši komunikaci vliv. Řekneme si, jak postupovat, když už jsme slovy někomu ublížili nebo se chceme vrátit k situaci, která zranila nás.
 

Učit srdcem vyžaduje odvahu

Mnoho pedagogů hledá způsob, jak učit "po svém". V systému upřednostňujícím používání pravé hemisféry a zaměřením na soutěživost a výkon se to někdy zdá nemožné. Mnozí bojují nebo rebelují. Budeme objevovat možnosti, jak respektovat stávající pravidla a řády systémů, aniž bychom museli měnit náš názor na něj.
 

Pár slov o tom, jak pracuji

Pracuji intuitivně. Naslouchám přítomnému okamžiku. Kombinuji techniky, které jsem poznala prostřednictvím osobní zkušenosti. Ráda sdílím, hraju si a experimentuju. Zůstávám v roli pozorovatelky, průvodkyně a inspirátorky. Nerozdávám návody a rady. Zprostředkovávám interaktivní prožitek, kdy se má možnost každý spojit se svojí vnitřní pravdou.
 

Smyslem práce je

Inspiruji se technikami

Osobnostní rozvoj pedagoga

Od roku 1983 se pohybuji ve školství. Pracovala jsem jako učitelka a později jako ředitelka a majitelka základní školy. Uvědomovala jsem si náročnost a zodpovědnost, kterou tato role přináší. Když jsem se ocitla v situaci, se kterou jsem si nevěděla rady, chyběl mi někdo, na koho bych se mohla s důvěrou obrátit. Někdo, kdo by byl ze stejného oboru, s více zkušenostmi a nebyl by zaměstnancem školy, ve které pracuji. Bylo pro mne darem využít služeb kouče, účastnit se supervizí a kurzů zaměřených na osobnostní růst.

Většinu činností děláme automaticky, aniž jsme si vědomi toho, co se děje. Stávalo se mi například, že jsem určité typy dětí upřednostňovala před jinými. Jiné typy dětí mne zase snadno „vytočily“, aniž jsem chápala, proč tomu tak je. Mnohé situace s dětmi, jejich rodiči, kolegy a nadřízenými mne dostávaly do stresu, strachu, ztráty sebedůvěry. Jednala jsem pak impulsivně, nepřiměřeně, vztahovačně a měla ze svých reakcí špatný pocit. Řešením se pro mne stalo objevování souvislostí mezi zážitky z mé profesní a osobní minulosti a jejich vlivem na mé chování v současnosti. Díky tomu jsem si začala být vědoma toho, co říkám, jak reaguji a co to způsobuje u dětí, spolupracovníků, rodičů. To mi přineslo možnost reagovat vědomě, s odstupem a větším klidem. Říkám tomu „Vědomá pedagogika“.

Škola je systém s vlastními zákonitostmi, pravidly a řády. Stává se, že tato pravidla nejsou známa a respektována. Tehdy může dojít k poruše rovnováhy. Projevy této nerovnováhy mohou být konflikty, nespokojenost, vztahové obtíže, odchod dětí, zaměstnanců, opakující se podobné události…

Při setkáních nabízím možnost s těmito zákonitostmi se seznámit a najít si své místo v systému školy tak, aby došlo k minimalizaci stresu, napětí a strachu z pochybení.