NABÍDKA AKCÍ - lektorka Ivana Mia Málková

INDIVIDUÁLKY

Osobní setkání - Dolní Jirčany nebo ve Vašem prostředí 

KURZY

Kurzy probíhají na objednávku organizací nebo konkrétních škol v místě jejich působení.
 

Tipy na témata
9 postojů vědomého pedagoga 

Pro ty, kdo chtějí přistupovat k dětem laskavě a s respektem.
Devět vědomých postojů
 je cyklus setkání, na kterých objevujeme možnosti, jak měnit stávající postoje a nevyhovující systémy přesvědčení. Seznámíme se s devíti postoji, jak přistupovat k dětem a jejich rodinným příběhům, aby naše vztahy byly co nejvíce respektující. Tím vytvoříme prostor pro jejich respekt k nám.
Inspirovala jsem se Čtyřmi dohodami a stovkami skutečných příběhů, se kterými jsem se v pracovní a osobní oblasti setkala.
Mým přáním je vytvořit síť škol, pro které se těchto devět postojů stane součástí každodenního přístupu. Tyto postoje je možné pojmenovat jako etické a empatické prožívaní vztahů.
 

Síla slova - vědomá komunikace

Slova jsou mocný nástroj. Mohou povzbudit i zranit. Většinu našeho času s nimi zacházíme automaticky a bez plné pozornosti na jejich sílu. Zušlechťování mluveného projevu a vědomá volba slov může ovlivnit veškeré aktivity, jejichž jsme součástí.

Slova jsou nástroj. Tvoříme pravidla, dáváme pokyny, vedeme rozhovory, píšeme maily a máme dojem, že jsme vše vyjádřili jasně. A přesto dochází k nedorozuměním a zraněním.

Ukážeme si jednoduché tipy, jak zvýšit vědomí toho, co a jak říkáme a co vše má na naši komunikaci vliv. Řekneme si, jak postupovat, když už jsme slovy někomu ublížili nebo se chceme vrátit k situaci, která zranila nás.
 

Učit srdcem vyžaduje odvahu

Mnoho pedagogů hledá způsob, jak učit "po svém". V systému upřednostňujícím používání pravé hemisféry a zaměřením na soutěživost a výkon se to někdy zdá nemožné. Mnozí bojují nebo rebelují. Budeme objevovat možnosti, jak respektovat stávající pravidla a řády systémů, aniž bychom museli měnit náš názor na něj.
 

Sprostá slova

Každý učitel nebo rodič zažije chvíli, kdy míra užívání sprostých slov přesáhne míru osobní tolerance. Nabízím inspiraci, jak se sprostými slovy zacházet, aby kolem nich nebylo vytvořeno tabu. 
 

Jak pracuji

Pracuji intuitivně s vědomým zaměřením na slova, pocity a signály těla.
Inspiruji se technikami