Mým přáním je podpořit odvahu žít naši CITLIVOST,

osvojit si umění zacházet s vlastní zranitelností a přestat rozdělovat pocity na vhodné a nevhodné.


Nechávám se vést intuicí se záměrem inspirovat a podpořit. 

[IMG_2216(kopie2).jpg]
Od roku 1983 jsem se pohybovala ve školním prostředí. V různých rolích jsem zažila běžné i extrémní situace. Mnohé znám i z vlastního života. Tyto skutečné příběhy jsou mi zdrojem.

Cokoliv se v životě dělo, byla jsem zvyklá se s tím nějak vypořádat sama. Sdílet s vnějším světem bylo "vhodné" až, když jsem byla znovu "v pořádku". Nedávný osobní zážitek blízký smrti, kdy jsem se během okamžiku ocitla dočasně odkázaná na cizí pomoc, započal proměnu původního nastavení. Ochutnala jsem, jak vyživující a podporující je požádat o pomoc a otevřít se možnosti kráčet společně s průvodci.
 

Provázení v čase umírání 

V posledních letech se v mé blízkosti objevuje zkušenost s umíráním a smrtí.

Všechny okamžiky spojovalo mnoho společných jednotlivostí. Jedním z nich byla má velká potřeba proces sdílet v aktuálních pocitech, ať už byly jakékoliv. Lidé, kteří byli ochotni a schopni naslouchat, byli vzácností.

Nabídka podpory